Sistemdeki tüm cihaz beslemeleri aynı fazdan olduğu kontrol edilmelidir. Beslemelerde nötr toprak gerilimleri ölçülmeli 0,5V’dan daha yüksek gerilimler varsa cihazlara gerilim verilmemeli yada bu konuyla ilgili önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Topraklama ile ilgilide diğer ölçümlerin yapıldığı ve 0,8’un altında olduğu kontrol edilmelidir

 

Kameralara sağlıklı enerji verilmelidir, mümkünse online bir güç kaynağından beslenebilir, veya regülatör ile akım aynı seviyede tutulmalı yüksek akım önlenmelidir.

Saha da montajı yapılan kameraların monte edildiği yerler ( özellikle metal zemin ise ) izolasyonun çok iyi olmasına, şase almamasına dikkat edilmelidir.

Tüm Kabloların elektromanyetik alanlardan uzak olması gereklidir. Veya tam anlamıyla bu manyetik alandan izole edilmesi gerekir.

Kablo bağlantıları açıkta bırakılmamalı çok iyi izole edilmelidir.